ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวัน จันทร์ 20 มกราคม พ.ศ.2563

 

พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวัน จันทร์ 20 มกราคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน: สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน โดย: ธุรการ สุนทร กันทะมาลา 20 ม.ค. 63 10:04 น.