ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวัน เสาร์ 18 มกราคม พ.ศ.2563

 

พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวัน เสาร์ 18 มกราคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน: สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน โดย: ธุรการ สุนทร กันทะมาลา 18 ม.ค. 63 10:05 น.