ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวัน พุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563

 

พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวัน พุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน: สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน โดย: ธุรการ สุนทร กันทะมาลา 15 ม.ค. 63 08:35 น.