ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจ เอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจ เอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒


หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย: ธุรการ วัลลภา สุคนธ์ 30 พ.ค. 62 17:29 น.