ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน: สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน โดย: ธุรการ สุนทร กันทะมาลา 16 พ.ค. 62 18:50 น.