ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Part time)

 

ด้วย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา  ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.  ของทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ศูนย์ฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ว่างงานหรือผู้สนใจมีรายได้เสริม สมัครเข้าปฏิบัติงานนอกเวลา โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

1.      เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.      มีสัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

3.      มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา มีใจรักในการบริการ

4.      สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหน่วยงานให้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ได้รับทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย ได้ที่ เคาท์เตอร์อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคารหมอกใหม่ สอบถามเพิ่มเติม 053-613450

หน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน โดย: ธุรการ ออมฤทัย มั่นนุช 07 พ.ค. 62 13:46 น.