ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
กิจกรรมจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

 

กิจกรรมจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย: วิชญะ พงศ์กิตติ์วิทยา 24 เม.ย. 58 15:25 น.