ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
โครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ขอเชิญชวนให้ชาวไทยทุกคน และทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมใจตั้ง "ปณิธานความดี" และปฏิบัติตามปณิธานนั้น ให้บรรลุผลที่เป็นรูปธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย: วัลลภา สุคนธ์ 08 เม.ย. 58 11:07 น.