ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

นำเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณร่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย: ชาญชัย ดารารัตติกาล 25 ก.ย. 57 17:08 น.